Bradford festival uitgesteld tot 2021

De Engelse club heeft ervoor gekozen om het festival te verplaatsen naar juni 2021. Gezien alle onzekerheden in deze tijd een logische beslissing.

Dit betekend dat het festival in Frankrijk plaats zal vinden in 2022 wat natuurlijk mooi samenvalt met het 100 jarig jubileum van het 9,5 mm filmformaat.

The English club has chosen to move the festival to June 2021. Given all the uncertainties at this time a logical decision.

This means that the festival in France will take place in 2022, which of course coincides nicely with the 100th anniversary of the 9.5 mm film format.