Kennington Bioscope

Wij kregen een berichtje van Tod Higginson (een Engelse 9,5er) over een project met de Kennington Bioscope van het Cinema Museum. Hoewel alle vertoningen worden geannuleerd, hebben ze online een experimentele show gedaan met kopieën van twee korte stomme films die vriendelijk waren verstrekt door het Eye Filmmuseum in Amsterdam.

https://www.youtube.com/kenningtonbioscope

We’ve received a message from Tod Higgingson about a project they did with the Kennington Bioscope from the Cinema Museum last week. While all screenings are cancelled, they did an experimental show online, using copies of two short silent films kindly provided by the Eye Filmmuseum in Amsterdam.

Een blik in het Cinema Museum in Londen. Voor een aantal van onze leden wellicht bekend aangezien we hier een paar jaar geleden zijn geweest tijdens een filmfestival.

A look at the Cinema Museum in London. May be known to some of our members as we went here at a film festival a few years ago.