Club informatie

Wij wij zijn een filmclub die uitsluitend filmt op het 9,5mm formaat.

VOORZITTER
E. Schrik
Kortrijk 161
1066 TB Amsterdam

SECRETARIS
C.J. Bruno-Frigge
Sloterweg 986
1066 CR Amsterdam

PENNINGMEESTER
G.W.J. Kruimink
Vredelust 31
1111 VB Diemen

ING t.n.v. Cine 9,5 Nederland
Rekeningnummer NL39 INGB 0003 8244 16

REDACTEUR
D.A.E. Schrik-Bruno
Kortrijk 161
1066 TB Amsterdam