Daphne’s Diary

English version, verderop is de Nederlandse versie te vinden

For the last international film festival on Dutch soil we drive to Assen in a small colone of 3 cars. Due to limited enthusiasm, we had almost canceled the festival. This does mean the end of an era. I went to film festivals ever since I was still in my mom’s belly. For many years it hasn’t been about the 9.5 mm films, but about being together, meeting old friends and fun outings in France, England, Germany, the Netherlands, even Scotland and Belgium.

That filming on real film by amateurs, would one day disappear is something we have seen coming for years. There are simply no more resources for it, the film itself is hardly to come by and the development of film is hardly done anymore. In short, the time of real film for the enthusiast is over. The Pathé baby is an old medium, however beloved, and must take its place in history.

Driving in the “jailbird bus” after our visit to the prisonmuseum

So we reach the last international film festival organized by the Dutch film club. We have adapted the leisure program, as René always used to call it, to the wishes of the increasingly aging participants. No more crowded days and great walking distances. Our hotel is equipped with all conveniences, all inclusive and entertainment. For example, we bowled with the group on the last evening. In the buffet restaurant everyone could have a very extensive breakfast, lunch and dinner at their own pace. Odin liked the playroom where he observed and played with other children after dinner.

It was still difficult not to overload the program because there is plenty to do in this primeval-province as Drenthe calls itself. Fortunately the weather gods were favorable to us and that made this weekend a sunny success. Certainly since most of the trips took place outdoors.

In the hunebed center in Borger we learned everything about how the hunebed builders lived. There were beautiful, large-sized dioramas with stuffed animals that caught Odin’s attention plus a hunebed replica. Next to the museum is a large outside area with, among other things, houses from the Stone, Bronze and Iron Ages. Odin loved the bare footpath, a nice way to experience what it was like not to have footwear. Just outside the museum we took a look at the largest hunebed in the Netherlands. A perfect place to take a picture of Odin with his class-bear, Flip. Odin received this from school the day before the holiday. An extra bag with the things for Flip thankfully fit in the car.

With Odin we decided to limit ourselves to 1 activity per day. That way we could use the other half of the day to take a splash in the beautiful swimming paradise of the hotel. The heat makes everything just a bit tiring. After a visit to the prison museum we took a ride in the jailbird bus, Odin fell asleep on my lap in a few minutes. While the rest of the filmmakers visited a coffee maker, we had a picnic on a nearby lawn.

We let a visit to the ancient village of Orvelte and Van Gogh house pass by. Interesting for us but not for Odin. Instead, we went with Erik, Nathalie and Mia to a children’s farm a few minutes’ walk from our hotel. In the afternoon we hooked up with the group at the narrow-gauge museum. We were not allowed to miss that. When we arrived the train was full of 9,5ers ready to leave. Along the way we got off for a short tour of a peat litter factory.

The film projections took place in the hotel and despite the small number of festival participants, films were still submitted to be shown. As a Dutch club, we have taken the opportunity of our last festival to play a few old favorites of Dutch origin. It is nevertheless special to see yourself, family and friends on real film. Especially when these people are no longer with us. We thought it was very special to show films of René for his wife, daughter and son-in-law. We really feel it is a great shame that he is no longer with us to enjoy this final festival.

During the gala dinner, Mia and Odin enjoyed themselves by playing hide and seek in the corridor and running back and forth. Odin proudly showed his new hug asset, a small wolly mammoth. It was a traditional gala dinner, Elmer put his best foot forward with his chairman speech, prizes were handed out, and tasty food and drinks were served.

On Monday morning we said goodbye to the foreign festivalgoers after breakfast. We all expressed the hope of seeing each other again next year in England for the 45th festival. Elmer, Odin and I left for our Landal holiday home here in Drenthe where we stayed another week. The rest of the Dutch group drove back to Amsterdam.

Daphne’s Dagboek

Voor het laatste internationale filmfestival op Nederlandse bodem rijden we in een kleine colone van 3 auto’s naar Assen. Door de beperkte animo hadden we het festival bijna afgeblazen maar dit konden we niet over ons hart verkrijgen. Dit betekent toch wel het einde van een tijdperk, een vast onderdeel van ons leven, een uitje waar we elk jaar naar uitkijken. Ik ging al mee naar filmfestivals toen ik nog in mijn mama’s buik zat. Het gaat al jaren niet meer om de 9,5mm films maar om het samenzijn, het weerzien van oude vrienden en leuke uitjes in Frankrijk, Engeland, Duitsland, Nederland, zelfs Schotland en België waar je anders niet snel zou komen. 

Groepsfoto

Dat filmen op echte film door amateurs, eens zou verdwijnen is iets wat we al jaren aan zien komen. Er zijn simpel weg geen middelen meer voor, de film zelf is nauwelijks meer aan te komen en het ontwikkelen van film wordt bijna niet meer gedaan. Kortom de tijd van echte film voor de liefhebber is voorbij. De Pathé baby is een oud medium, hoe geliefd ook, en moet zijn plaats in nemen in de geschiedenis. 

Zo bereiken we dan het laatste door de Nederlandse filmclub georganiseerde internationale filmfestival. Het leisure programma, zoals René dit altijd noemde, hebben we aangepast aan de wensen van de steeds ouder wordende deelnemers. Geen overvolle dagen meer en beperkte loopafstanden. Ons hotel is van alle gemakken voorzien, all inclusive en vermaak. Zo hebben we op de laatste avond met de groep gebowld. In buffetrestaurant kon iedereen in zijn eigen tempo zeer uitgebreid ontbijten, lunchen en avondeten. De speelruimte viel in de smaak bij Odin waar hij na het eten andere kinderen observeerde en speelde. 

Het was nog lastig om het programma niet te overladen want er is genoeg te doen in deze oer-provincie zoals Drenthe zich noemt. Gelukkig waren de weergoden ons gunstig gezind en dat maakte dit weekend tot een zonnig succes. Zeker aangezien de meeste van de uitstapjes in de buitenlucht plaatsvonden. 

In het hunebedcentrum in Borger leerden we alles over hoe de hunebedbouwers leefden. Er waren mooie diorama’s op ware grote met opgezette beesten die Odin zijn aandacht trokken plus een hunebed replica. Naast het museum is een groot buitengebied met o.a. huizen uit het steen-, brons- en ijzertijd. Het blote voetenpad vond Odin prachtig, een leuke manier om te ervaren hoe het was om geen schoeisel te hebben. Net buiten het museum wierpen we een blik op het grootste hunebed van Nederland. Een perfecte plek om een foto te maken van Odin met zijn klassen beer, Flip. Deze kreeg Odin de dag voor de vakantie mee van school. Een extra tasje met de spulletjes voor Flip paste nog wel in de auto. 

Met Odin besloten we ons te beperken tot 1 activiteit  per dag. Zo konden we de andere helft van de dag bijkomen door bijvoorbeeld een plons te nemen in het prachtige zwemparadijs van het hotel. De warmte maakt alles net wat vermoeiender. Na een bezoek aan het gevangenismuseum maakten we een ritje in de boevenbus, Odin viel binnen een paar minuten in slaap op mijn schoot. Terwijl de rest van de filmers een koffiemakerij bezochten hebben wij gepicknickt op een nabij gelegen grasveld.

Een bezoek aan oerdorp Orvelte lieten we aan ons voorbij gaan net als het Van Gogh huis. Interessant voor ons maar niet voor Odin. In plaats daarvan zijn we met Erik, Nathalie en Mia naar een kinderboerderij gegaan op een paar minuten lopen vanaf ons hotel. In de middag haakte we aan bij het smalspoormuseum. Dat mochten we niet missen. Toen we aankwamen stond het treintje vol met 9,5ers klaar om te vertrekken. Onderweg stapten we uit voor een korte rondleiding door een turfstrooiselfabriek.

De filmprojecties vonden plaats in het hotel en ondanks het kleine aantal festivaldeelnemers waren er nog wel films ingezonden om te vertonen. Als Nederlandse club hebben we de gelegenheid van ons laatste festival aangegrepen om een paar oude favorieten te draaien van Nederlandse makelij. Het is toch bijzonder om jezelf, familie en vrienden te zien op echte film. Zeker als deze mensen niet meer bij ons zijn. We vonden het dan ook heel speciaal om films van Rene te draaien voor zijn vrouw, dochter en schoonzoon. We voelen het echt als een gemis dat hij er niet meer bij is dit laatste festival.

Tijdens het galadiner vermaakten Mia en Odin zich door verstoppertje te spelen in de gang en hard heen en weer te rennen. Odin liet trots zijn nieuwe knuffel-aanwinst zien, een kleine mammoet. Verder was het een traditioneel galadiner, Elmer zette zijn beste beentje voor met zijn voorzitterstoespraak, er werden prijzen uitgereikt en smakelijk gegeten en gedronken.

Op maandagochtend namen we na het ontbijt afscheid van de buitenlandse festivalgangers. We spraken allemaal de hoop uit elkaar volgend jaar weer te zien in Engeland voor het 45ste festival. Met een kleine vertraging, omdat er autosleutels zoek waren, vertrokken wij naar ons Landal-vakantiehuisje. Wij hielden nog een weekje vakantie hier in Drenthe terwijl de rest terugreed naar Amsterdam.

Festivalprogramma / Festivalprogram

Het programma voor het aankomende filmfestival in Assen.

Donderdag 30 mei – 16.00uur ontvangst in hotel – 17.30uur diner in hotel – 19.00uur filmprojectie

Vrijdag 31 mei – Ochtend vrij om Assen te verkennen – lunch in hotel – 13.00uur gevangenismuseum – 17.30uur diner in hotel – 19.00uur filmprojectie

Zaterdag 1 juni – 10.30uur hunebedcentrum – 13.30uur lunch in hotel15.00uur bezoek aan oerdorp Orvelte – 18.30uur galadiner in hotel

Zondag 2 juni – 09.30uur Van Gogh huis, smalspoor museum en turfstrooiselfabriek (inclusief lunch) – 17.00uur terug in hotel

The program for the upcoming filmfestival in Assen, Holland

Thursday May 30th – 16.00h reception in hotel – 17.30h dinner in hotel – 19.00h filmprojection in hotel

 Friday May 31st – Free morning to explore Assen – 12.00h lunch in hotel – 13.00h prisonmuseum – 17.30h dinner in hotel – 19.00h filmprojection in hotel

Saturday June 1st – 10.30h hunebedcentrum – 13.30h lunch in hotel – 15.00h visit the original village Orvelte – 18.30h gala dinner in hotel

Sunday June 2nd – 09.30h Van Gogh house, narrow-gauge railway museum en peat bedding factory (including lunch) – 17.00h return to the hotel

Nog 6 weken / 6 weeks left

Met nog 6 weken te gaan komt ons laatste internationale festival snel dichterbij. Met de 20 inschrijvingen die we tot nu hebben ontvangen zal dit een kleiner festival worden maar wel volgens een jaren lange traditie. We hebben ons best gedaan op het festivalprogramma. Er zal een filmprojectie zijn en een galadiner.

The last international film festival organized by us as Dutch filmgroup is only 6 weeks away. We’ve received 20 registrations for the upcoming festival. This means it will be a smaller festival but it will still be lots of fun. As always we do our best to provide an interesting leisure program. There will be a filmprojection and a galadiner.

Zoveel te doen / So much to do

We hebben ons best gedaan op het festivalprogramma want er waren heel veel leuk dingen om uit te kiezen in en rond Assen. Een aantal dingen die niet in het programma zijn opgenomen maar zeker een bezoekje waard zijn.

  • TT circuit Assen
  • Drents museum (Assen)
  • Kamp Westerbork
  • Kasteel Coevorden
  • Dwingeloo Radiotelescoop
  • Wildlands Adventure Zoo Emmen
  • Nederlands Stripmuseum Groningen
  • Martinitoren (Groningen)

We have done our very best to provide a great leisure program for the upcoming festival. There were so many fun and interesting places to chose from in and around Assen. Above is a list of a few things that are not in our leisure program but are surtainly worth visiting.

We gaan naar Assen / We are traveling to Assen

We zijn begonnen met de voorbereidingen voor het internationale 9,5mm filmfestival van 2019. Wij als Nederlandse club mogen komend jaar het festival organiseren! We hebben ervoor gekozen om het festival in Assen plaats te laten vinden.

Vorige week zijn een aantal bestuursleden afgereisd naar Assen en hebben daar hotels bezocht en informatie ingewonnen voor het leisure programma. Er is genoeg te zien en te doen in Oerprovincie Drenthe dus het beloofd weer een leuk festival te worden.

We’ve started our preparations for the 2019 international 9,5 filmfestival. We as the Dutch group will organize the next festival. We’ve decided to host the festival in Assen.

Assen is a city in the northeastern Netherlands, and is the capital of the province of Drenthe. It received city rights in 1809. Assen is known for TT Circuit Assen, the motorcycle racingcircuit.

Last week some of our members have travelled to Assen in preparation of the festival. The unspoilt nature and an expanse of prehistoric culture make the province of Drenthe a lovely place to visit.